Hyödyt

Pyöräily on helppo ja näppärä tapa siirtyä paikasta toiseen. Pyöräily on terveellistä, lisää hyvinvointia ja kaupunkitilan viihtyisyyttä. Pyöräillen liikkuminen on edullista sekä liikkujan että yhteiskunnan kannalta. Pyöräily on myös saasteeton kulkumuoto.

Pyörän satulassa istuminen on terveellistä!

Pyöräily on mainio liikuntamuoto kunnon kohottamisen ja suorituskyvyn kehittämisen kannalta. Pyöräily vähentää sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja korkean verenpaineen kehittymisen riskiä. Lisäksi pyöräily auttaa painonhallinnassa, parantaa lihasvoimaa, kehittää tasapainoa ja koordinaatiota.

Säännöllinen pyöräily (ja kävely) ehkäisee ennenaikaisia kuolemia.

Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämällä HEAT-työkalulla voidaan arvioida pyöräilyn ja kävelyn tuottamien terveysvaikutusten kautta näiden kulkutapojen taloudellista hyötyä yhteiskunnan kannalta. HEAT-laskentoja on tehty koko Suomen osalta ja kaupunkikohtaisesti.

 • Jos pyöräilymäärät nousevat Suomessa 20 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2020, olisi keskimääräinen vuosittainen hyöty yhteiskunnalle noin 250 miljoonaa euroa.
 • Jos pyöräilymäärät nousevat Joensuussa 20 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2030, olisivat hyödyt yhteiskunnalle vuositasolla noin 4 miljoonaa euroa ja vuonna 2030 saavutettavien kokonaishyötyjen määrä puolestaan noin 46 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

 • Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi. Menetelmät ja käyttäjän opas 2015.
 • Joensuun kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi. Raportti 2014.

Pyöräilijä huomioi ympäristön!

Pyöräily ei tuota pakokaasupäästöjä ja pienhiukkasia. Lisäksi pyöräily on meluton kulkumuoto.

Vertaa Jälki-laskurilla ja Ilmastolaskurilla paljonko erilaiset kulkutavat tuottavat päästöjä.

YK:n määritelmän mukaan polkupyörä on planeetan paras kulkuneuvo!

10 syytä pyöräillä:

 1. Pyöräily on hauskaa ja helppoa
 2. Pyöräily kohottaa kuntoa
 3. Pyöräily on hyvä apu painonhallintaan
 4. Säännöllinen pyöräily edistää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
 5. Pyöräily vähentää sairastumisriskiä ja lisää elinvuosia
 6. Lisää pyöräilyä – vähemmän kasvihuonepäästöjä ja puhtaampi ilma
 7. Pyöräily on melutonta
 8. Pyöräily on edullista
 9. Pyörä on nopein kulkuneuvo lyhyillä (alle 7 km) matkoilla
 10. Pyöräilijä on vapaa ja riippumaton aikatauluista ja ruuhkista